Hur kan man förändra skolan?

Om man ska göra skolmiljön bättre för eleverna så måste man först ta reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Att ha en-timmes lektioner utan rast kan göra att eleverna blir trötta och inte orka jobba på samma sätt. Om man delar in timmen i 2 eller 3 delar med några raster så kanske man orkar jobba vidare. Om man är en stor grupp och en del är stökiga och en del är lugna kan man dela upp klassen i två delar så att dom som pratar mest delas i två olika grupper så blir de mindre tjafs. Om man har svårt att koncentrera sig på att folk pratar, bråkar eller tjafsar så kan man alltid ha musik i öronen som får en att få en bättre arbetsro. De är viktigt att elever får mat i sig så de orkar dagen. Man borde ha en fruktstund på förmiddagen vid 10 och middag vid 12 för då orkar man mer. Att jobba två och två kan lära en att samarbeta och man får desto roligare att ha någon att arbeta med. Det är roligare att ha någon att diskutera området med än att sitta själv och inte förstå. Är man två kan man diskutera om vad som är rätt och fel. Om man ska få folk till att respektera andra måste man ge dem tid till att förstå vad som är rätt och fel. Om man har en dag i veckan eller en dag i månaden där man pratar om rättvisor och orättvisor så kanske mobbningen skulle minska. Mobbning uppstår när man inte förstår ett område eller om man inte vet vad saker betyder. Men om man redan i trean skulle lära ut vad som är tillåtet så skulle det inte vara så konstigt att vara annorlunda. Alla är annorlunda i slutändan och man ska respektera det. Desto tidigare man berättar för elever om ämnen som dom inte förstår desto mindre elakheter hinner dom säga till folk. För när de förstår så kallar dom inte folk för ex cp. Att kalla någon för cp är okunskap, de vet inte att cp står för Cerebral pares. Att ha en plats att leka på är viktigt för att barn redan på lågstadiet ska lära sig att dela med sig av en gunga eller en leksak. Om man ska trivas på en skola så måste man ha regler och struktur för att vardagen ska fungera för alla. Att säja hej till eleverna på morgonen kan göra att deras dag är värd att minnas. Visa ser ett hej som en lycklig stund. Ser man som lärare att en elev är olycklig eller utstött så ska man försöka få den att vara med på något när lärarna håller i det för om någon mobbar personen då tar läraren tag i det direkt. En lärare ska vara en person man alltid ska ha tillgång till att prata med oavsett om man har rast så ska de finnas personal på skolan som man kan snacka med. Att finnas kan göra livet och vardagen mycket bättre. Vad som kanske funkar för en elev kanske inte fungerar för en annan. Alla har olika utgångspunkter och olika mål att nå upp till men bara man kämpar så når man sitt mål. Hellre är jag smart, snäll och ful än att vara o smart, snygg och elak. Man ska alltid fråga om folk vill vara med och spela spel eller leka för om man inte frågar så känner sig kanske personen utanför även om personen inte brukar vilja vara med ska man ändå fråga för att vara snäll. Att säja att folk har finna kläder kan få folk att le för ett svagt ögonblick. Att lyssna på någon är bättre än att strunta i dom. När en lärare ser att visa ämnen inte funkar för elever så måste man ha en extra plan om de inte skulle fungera. Att prata med eleverna någon gång i veckan kan få eleven att känna sig älskad. För att få en elev att känna sig trygg så måste man sätta upp regler för en själv och för andra elever. Att säga till en elev att man har flera val när de gäller att se filmer, lekar och spel. De som står i studieplanen måste man ju göra men de finns undan tag om man inte klarar det. Men är det en film som inte hör till studieplanen så ska man ha till gång till att få jobba ut ifrån sitt vanliga arbetsschema om det är en film man inte vill se eller har sätt. Känner man som elev att man inte vill äta i mat salen av den anledningen att man är räd för att bli mobbad eller inte gillar o ljud eller bara vill vara isolerad så har vi på våran skola tillgång till ett eget kök där man kan äta om man inte vill gå till matsalen där det kan kännas jobbigt för eleven eller kan få eleven att stress äta. Som elev ska man känna sig trygg på en skola och inte vara räd för att gå dit. Man ska heller inte känna att man är till besvär på skolan. Man ska ha till gång till att prata med en Kurator när som. En skola ska bestå av en eller två kuratorer och en eller flera sjuksystrar. Sedan ska alla lärare vara ut bildade till att ta konflikter med elever och andra elever. Lärare ska kunna lyssna på eleven utan att sprida det vidare till annan personal på skolan eller till föräldrarna. Alla ska känna att man får prata om det som känns tungt. Men i visa fal kanske inte skolan räcker till och att de inte har resurserna som man ska ha på en skola. Men det är fortfarande en lärares upp gift att se till att eleverna inte far il på väg om och till skolan och i skolan. Man ska känna att de är kul att vara i skolan och inte känna att de är jobbigt. Är det jobbigt så ska man prata med sin lärare om problemen så ska man kunna lösa dom gemensamt. Man ska kunna välja mellan att åka på utflykter och att få vara kvar i skolan och arbeta. Vissa tycker det är jobbigt att ha jumpa och då ska man ha till stånd till att gå en promenad eller göra de som man känner känns lättare. En skolgård ska vara till för att leka man ska i förskolor och i lågstadiet ha till gång till gungor eller en lekplats. Det kan för visa vara viktigt med det även på högstadiet. Att ett schema är de samma hela tiden kan va viktigt för en del elever. Ändringar i schemat för elever med en diagnos kan vara jobbigt.

Kommentera här: