satans 11 regler för jorden

Satanist fakta / Permalink / 0

innan jag säjer däsa regler så måste jag säja en sak visa säjer att satanister inte kan va homo eller trans och inte kan tycka om homosexuella fuck it jag är satanist, homosexuell, transexuell har typ 30 vänner som är bög/leb så spelar ingen rål brukar inte bry mig och dom har mitt stöd när det gäller fålk som mobbas en gång så slog en kille ner en bög jag gick fram till han som slog och slog honom i ansiktet sen gick jag iväg med han som vart mobbad för han va fan min vän.

1. Aldrig avge åsikter eller råd om du inte är tillfrågad.

2. Inte berätta om dina besvär för andra om du inte är säker på att de vill höra dem.

3. När du är i någon annans lya, visa respekt eller gå inte dit.

4. Om en gäst i din lya förargar dig, behandla denne grymt och obarmhärtigt.

5. Gör inga sexuella framstötar om du inte är säker på att en parningsignal avgivits.

6. Ta inte det som inte tillhör dig, om det inte är en sådan börda för den andra personen att denne ber om att bli fråntagen den.

7. Att erkänna de magiska krafter som du framgångsrikt har framkallat i syfte att uppfylla dina önskningar. Om du förnekar de magiska krafterna efter att ha framkallat dem med framgång, kommer du att förlora allt du har införskaffat.

8. Inte anmärka eller klaga på sådant som du inte direkt berörs av.

9. Aldrig skada små barn.

10. Aldrig döda icke-mänskliga djur om du inte attackerats eller behöver för din föda.

11. När du promenerar i öppna områden, besvära ingen. Om någon besvärar dig, be honom till sluta. Om han inte slutar, förgör honom.


den regeln jag tycker är viktigas är att sköt dig skälv och skit i andra låt dig skälv va den som ska ha det bra som andra strunatar jag fulkomligt i det är en skälv som räknas jag bryr mig bara om mig skälv ber jag om hjälp är det för att jag inte vill stanna på dena pis jord men för det så tycker jag att man ska va skälvisk oh tycka att man ska ha det så bra som möjligt skälv och låta dom andra lida så tycker jag tyk som ni vill men jag tycker Anton Szandor LaVey är en bra man som förklarar hur man ska leva deta skit liv

satans bunko

Satanist fakta / Permalink / 0
Eftersom Anton LaVey lyckats göra satanismen så populär, så hoppar allt fler på tåget med pukor och trumpeter. Om du inte har varit i kontakt med Mörkrets rike förut, men plötsligt känt hur du alltmer och mer dras till Satans eldar, ta dig i akt: det finns många oetiska figurer därute som bara väntar på att få slå klorna i dig, med löften om att på kort tid lära dig bli en stor magiker och som erbjuder dig instruktioner och aktiviteter med stora mästare, samt menar att just de har de rätta kontakterna med Church of Satan eller andra liknande organisationer. Spara dina pengar. Här får du ett par tips om hur man upptäcker pseudo- eller anti-satanist grupper som vuxit upp som svampar sedan Anton LaVey först bildade den enda Church of Satan.

1. Om någon påstår sig stå i direktkontakt med Satan, se upp. Sådana försäljningsknep är precis det som kristendomen hållit människan förslavad med i århundraden. Det är bara en av de saker som vi kämpar mot.

2. Se upp med hemliga språk och riter som bara initierade har tillgång till. När du en gång äntligen tagit dig igenom den ofta långa och ogenomträngliga graderingssystemet kommer du att upptäcka att det inte finns några egentliga svar, endast mer gallimattias. Om de har något av värde att berätta så gör de det och om inte så låtsas de göra det ändå.

3. Kontrollera utgivningsdatum för allt skrivet material. Mycket av det andliga som du tar emot från påstådda stora lärare som visdomsord eller uppenbarelser kommer direkt från Anton LaVey, Church of Satan, eller våra medlemmar. Acceptera inte intrycken du får som utformade av någon stor tänkare, när de troligast är lösryckta ur material publicerade av oss veckor, månader eller till med år tidigare. Om slätstrukna författare kan kopiera andras texter dagligen, så kan man förvänta sig att någon ockult hacker gör likadant. Skillnaden mellan den äkte skribentens verk och Daimon Oleaginus babbel är den att Daimons alltid innehåller något negativt om Church of Satan samtidigt som han stjäl från oss. Det är kristendomens sätt att skylla på "de andra" som inte för fram det "rätta budskapet". Det bäddar endast för mer parasitering och utan oss skulle dessa substitut-satanister skrumpna ihop och blåsa bort.

4. De flesta parasiterande "sataniska" nyhetsbreven innehåller en varierande dos av LaVey-batterande. Dessa masochistiska krönikörers krav på uppmärksamhet döljs i ett livligt ordväxlande. Deras vanliga sätt att arbeta är kopiering av andras brev, initierade eller amatörmässiga, från vemsomhelst som kan nyttja en penna eller slå ner tangenterna på en dator eller skrivmaskin. På sådana genomskinliga försök har vi alltid två tillkännagivanden i förordet: A) "Jag vet att du har en masochistisk läggning och frossar i hotfullt beteende" och B) "Allting jag skriver eller säger kommer att hålla dig igång det närmaste halvåret". "The Satanic Bible" uppmanar oss att ifrågasätta - men det är en fördel att vara kapabel att tänka också!

5. De flesta pseudo-satanistiska grupperna är kortlivade, framförallt av brist på pengar, entusiasm eller rena förlorare. Något nytt och lättare dyker upp och då börjar de med det istället.

6. Vilket förhållande har de till Anton LaVey och Church of Satan? Det är olika - några nuvarande grupper använder sig av kristendomens knep att dela ut rosor med ena handen och hugga oliktänkare i ryggen med den andra. Andra är inte så subtila utan går fram med att just de och ingen annan är den "äkta" varan. För att kunna stå för sina påståenden måste de då också försöka påvisa att författaren till "The Satanic Bible" inte praktiserar ren satanism som de gör. Återigen andra grupper föredrar att helt ignorera Anton LaVey och hoppas att du inte ska upptäcka detta.

7. Var försiktig inför attityden "Du är förmodligen inte smart nog att bli medlem". Det enda sättet att bevisa motsatsen är ju just att ansluta sig till dem! Sedan får du från första början försvara dig själv och bevisa ditt värde. Låt dig inte luras av stora ord och snygga utskrifter på dyrt papper... och mycket av det. Sann satanism bygger upp egot istället för riva ner det.

8. Varning för de kulter som erbjuder dig att delta i sexorgier, tillgång till droger eller offra djur i Satans namn. Som du redan vet så är detta inget som satanister ägnar tid åt. Ledarna kopierar förmodligen endast de smått sinneslöa spökhistorierna från Geraldo och Oprah och är förmodligen mindre insatta än du. Använd ditt sunda förnuft. Låt ingen utnyttja dig för sin egen perversitets skull; undersök motiven noggrant.

9. Andra grupper att akta sig för är: A) Feministiska Wicca-orienterade, medvetandehöjande grupper som praktiserar mer av mans-hat än magi; B) New Age grupper som främjar LaVeyiska koncept, men skyr att uttala det avskyvärda "S"-ordet; C) Jargongfyllda kristna maskerade till satanister; D) Brevvänner eller "Ensamma hjärtan"-sällskap som utger sig för att vara en elit som utövar mäktiga sataniska ritualer.

Alla ovanstående grupper är endast att betrakta som ämnade för avundsjuka slynor och rivaler. De är tillflyktsorter för ointelligenta människor som försöker spela i den högre divisionen, som föredrar säkerheten av att tillhöra en grupp istället för att praktisera det Anton LaVey beskrivit. Med detta är det inte sagt att alla är värdelösa för satanismen som rörelse. Många grupper är produktiva och stödjande grenar till Church of Satan. Liksom olika divisioner i samma armé som strävar mot samma mål, kan ett specifikt sällskap poängtera en särskild satanistisk förebild, men de är alla förenade, kommunicerande och strävande mot samma mål. Men du måste själv vara beredd att skilja sanning från lögn. Inte låta dig luras av självutnämnda mästare, oavsett svarta eller vita klädnader. De kommer att försöka förvränga eller förleda dig från det du själv redan har uppnått i ego eller identitet. Om det verkar för bra för att vara sant, är det förmodligen det också. Vet också det att om du ansluter sig till någon pseudo- eller anti-satanistgrupp så är risken stor att du kommer att upptäcka att du blivit utstött från Church of Satan. Förvarnad är förberedd.

mer satanist fackta

Satanist fakta / Permalink / 0
I Pentagram förklarar en man att satanismen är en revolt. Han blev besviken på allt. Samhället var dåligt, kristendomen inget värd. Numer samlar han ett gäng ungdomar omkring sig och sysslar med svart magi. De "utforskar de psykiska krafterna", bland annat för att påverka människor. De använder sig av förbannelser, eder och föremål som ges magiska egenskaper.
Jag vet precis hur jag skall skada människor, säger satanisten. "Tankens kraft kan vara väldigt stark. Det är när jag känner hat till folk, som ondskan kommer in. Jag blir nästan rädd när jag tänker på det."
De håller också på med satanistiska riter. "Då befinner man sig ofta i djup trans, och många ser smådjävlar och demoner komma ut ur väggarna." Några blir obotligt sinnessjuka.
Droger är ett inslag i dessa satanisters verklighet.
En ensamhet och sorgsenhet tonar fram i artikeln om satanisten. Detta hänger naturligtvis samman med bristen på kärlek. Kärlek förenar. Kärlekslöshet alienerar.Likaväl som kristendom kan betyda olika saker för olika människor, kan satanism göra det. En enhetlig bild av satanismen existerar inte. I sina mildare former kan den vara en individualism: ta själv tag i ditt liv och gör något vettigt av det utan hänsyn till vad som anses passande, i frihet, utan någon underdånighet. "Allt som kväser individuella initiativ och personlig viljestyrka är mål för Satans attacker", skriver Carl Abrahamsson.
Men satanismen är i grunden antisocial och antimänsklig. Medan en hög religion sätter kärlek, medkänsla, altruism och solidaritet i centrum, så hyllar satanismen kärlekens motsats, själviskheten.
Den vanlige satanisten utövar knappast aktiv ondska, han vill inte plåga andra, inte utrota dem som han ogillar. Men han vill inte bekämpa ondskan heller. Han vill njuta själv och lämnar andra ifred, om de inte stör eller hindrar honom. om Anton Szandor LaVey, som betecknas som den moderna satanismens fader, läser vi att han 1966 i San Francisco grundade The Church of Satan, och att han 1969 utgav the satanism bible och 1972 The Satanic Rituals. LaVey menar att denna tidsålder är satans och att människan måste sträva efter att tillfredsställa sina jordiska begär och drifter för att må bra och kunna utvecklas. Han hyllar människans sexualitet, hennes biologiska drifter och hennes egoistiska begär. Nietzsches idé om Guds död finns med i LaVeys tankevärld.
Intresset för The Church of Satan tycks idag vara större än någonsin, meddelar Pentagram, inte minst tack vare medlemstidningen The Black Flame (Den svarta flamman).
Pentagram ser välvilligt på satanismen. Där står bland annat: "Kanhända har LaVey rätt i sitt påstående att den sataniska tidsåldern är kommen." Han betecknas som en "pionjär".
I Pentagram läser vi om Aleister Crowley, som grundade en religion med satanistiska inslag. Han följde tankarna i en bok med medialt ursprung - en varelse, som kallade sig Aiwass, meddelade sig genom Crowleys fru Rose, när hon var i trans. Crowley identifierade Aiwass med den sumeriska djävulsguden Shaitan.
Vi läser i Pentagram:
"Den bok som Aiwass dikterade, visade sig vara The Book of the Law, Lagens bok. Bokens viktigaste budskap är 'Gör vad du vill, skall vara den enda lagen' ". Detta har tolkats så att man skall följa sin innersta vilja, inte snegla på vad livsfientliga religioner säger. Men det kan lika gärna tolkas som ett godkännande av den egoistiska hänsynslösheten. Crowley såg boken som inledningen av en ny epok för mänskligheten. På dess innehåll grundade han en egen religion, Thelema.Satanismen kan tyckas avskyvärd. Men vid närmare eftertanke inser vi att vi litet till mans sneglar åt satan. Vi tänker alla i första hand på oss själva, och om andras intressen inkräktar på våra egna, så ser vi främst till att vi har det bra själva. Satan är således i mycket vår ledstjärna, fast vi inte gärna erkänner det. Kristus sätter vi åt sidan, men förnekar det. Kristi ideal kanske vi bekänner oss till, men vi följer dem dåligt.
Vem är då satan? Han uppfattas gärna som en rebell, som sätter sig upp emot Guds regemente. Gud håller tillbaka människan. Satan vill göra henne fri att kunna förverkliga sig själv.
Men man skall inte tro att satanisten älskar att utöva ondska. Han behöver inte vara mer aktivt ond än andra. Möjligen är han passivt ond, så att han struntar i andra - en egenskap som vi har litet till mans. Enligt Carl Abrahamsson i Pentagram poängterade satanisten Anton Szandor LaVey behovet av lag och ordning och att man aldrig får skada djur eller förgripa sig på andra människors vilja eller integritet. Satan har i alla tider varit illa sedd, Guds fiende och symbolen för ondskan. Kristus, den gode, har befunnit sig i centrum av människors hjärtan; han har setts som en andlig och etisk förebild, övermänniska och gud. Men håller nu satans anseende på att förbättras? Är hans tid kommen?
Finns ett ökat intresse för satanism i nutiden? Kanske. Framför allt tycks ett antal ungdomar söka sig till satanism. Den nya tidningen Pentagram (nu nedlagd) med en ungdomlig läsekrets, har i flera artiklar tagit upp satanismen på ett positivt intresserat sätt.
Vad står då satanismen för? Den finns i litet olika varianter, några med ockulta inslag. Men gemensamt torde vara själviskhet. För några innebär satanism moralisk dekadens, ibland - åtminstone historiskt - med sexorgier och rituell slakt. För andra är satan en frihets- och energisymbol.
Satanisten struntar i princip i flertalet andra. Han vill njuta själv.
Några satanister resonerar så: Jesus dog på korset, och han uppstod inte. Han dog som en förlorare. Hans lära var felaktig. Rymden är kall och tom. Så människans situation är förtvivlad. Ingen uppståndelse väntar. Drabbas man av lidande, så är detta totalt meningslöst. Ingen Gud skall en gång upprätta den lidande. Efter det meningslösa lidandet kommer så den totala förintelsen.
I denna situation finns för människor en väg i mörkret. Det är själviskhetens väg, driftsutlevelsens och behovstillfredsställelsens väg.
Det är meningslöst att vara god, anser satanister. Den som är smart, tänker bara på sig själv. Satanister sätter sin egen njutning främst: Vi lever i en kall och hård värld, och här gäller det att klara sig själv.
 
Till top