intervju med Ronneby Musikförening

Vad heter er förening?/ Vad har ni för mål med den? Föreningen heter kort och gott - Ronneby Musikförening.  och som målsättning att utveckla musiklivet i Ronneby kommun. 
Vilket år grundade ni föreningen? Vi bildades 1999
Vart kommer ni ifrån? Ronneby 
Vilka musik stil utövar era band? Vi arrangerar musik från alla genres och samarbetar med föreningar, myndigheter och företag. 
Hur många arangemang anordnade ni föra året? Förra året arrangerade vi över 100 konserter med allt från utländska band till lokala konstellationer.
Hur utför ni ert arbete? Föreningens arbete sköts via en styrelse och en bokningsgrupp. När det gäller det praktiska runt konserterna har vi en ljud- och ljusgrupp och en kassagrupp, som sköter biljettförsäljning och redovisning. Konserterna äger rum i olika lokaler beroende på vilken sorts musik det är och hur stor publiken beräknas bli. Vi försöker ta sådan musik till Ronneby som inte arrangeras av krogarna. Inspirationskällor är musikklubbar som Fasching i Stockholm, Mejeriet i Lund och Mojo Bluesklubb i Köpenhamn. 
Vad har ni att se fram i mot, den närmsta tiden? I vår kommer bland annat bluesgitarristen Lurrie Bell med band, tyska soul- och bluesgruppen Bonita & The Bluesshacks och Anders F. Rönnblom. Tre konserter vi ser fram emot. 
Vad har ni för internet sidor? 
Konserterna marknadsför vi via våra Facebooksidor och internetsidan: musik-i-ronneby.org
vad har ni för drömmar? Många av våra drömbokningar har vi redan gjort. Men om vi får fantisera säger vi Tom Waits, Buddy Guy och Daniel Norgren. 

Kommentera här: